Menüü

SULETUD

Avame aprillis!

Vabalangemishüpe

VABA LANGEMISE KIIRENDUS

Juba 17. sajandil tõestas Galileo Galilei, et kõik kehad (kui neid miski ei taksita) langevad maapinna poole sõltumata nende massist või kujust ühesuguse kiirendusega – 9,81m/s2

Seda kiirendust nimetataksegi vaba langemise kiirenduseks.